EURO-MEDICA Sp. z o.o. z tytułem Laureata i Srebrnym Godłem QI 2022 ???

Z dumą pragniemy poinformować, że Kapituła Programu Najwyższa Jakość Quality International 2022 jednogłośną decyzją przyznała firmie EURO-MEDICA Sp. z o.o. tytuł Laureata i Srebrne Godło QI 2022 w kategorii Usługa za Porady psychologiczne, sesje psychoterapii i wsparcia psychospołecznego, wizyty środowiskowe. ???

Najwyższa Jakość Quality International, to największy i najbardziej prestiżowy Ogólnopolski Program ponadbranżowy, promujący jakość, który skupia grono przedsiębiorców, instytucji i samorządów z całego kraju. Celem tego przedsięwzięcia jest wskazanie i uhonorowanie Godłem QI tych podmiotów, które przykładają dużą wagę do utrzymywania wysokich standardów w zakresie jakości. Programowi patronują od lat: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polski Komitet Normalizacyjny, Katedra Zarządzania Procesowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Dziękujemy naszym specjalistom oraz całemu zespołowi za zaangażowanie w podnoszenie jakości świadczonych usług ???