Certyfikat i Godło „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”

dla Euro-Medica!

Mamy przyjemność poinformować, że podczas wczorajszej Gali Wręczenia Wyróżnień Konkursowych Quality Institute, która odbyła się w Dworku Białoprądnickim w Krakowie, Euro-Medica otrzymała Certyfikat potwierdzający nadanie Godła Jakości w VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Akredytacyjnego „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”.

Certyfikat i Godło Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia” otrzymują podmioty reprezentujące sektor ochrony zdrowia i branże pokrewne, które cechują się nowoczesnym modelem zarządzania, efektywnymi działaniami w zakresie budowania kultury jakości oraz troska o kreowanie i utrzymywanie jak najlepszych relacji z pacjentami / klientami. Niniejszy dokument potwierdza, że w opinii Komisji Eksperckiej wyróżniona nim jednostka spełnia kryteria jakościowe definiowane w Regulaminie Konkursu. W składzie Kapituły Konkursu, zasiadają naukowcy i praktycy zarządzania jakością, reprezentujący m.in. Uniwersytet Łódzki, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Quality Institute, a specjalizujący się w problematyce ochrony zdrowia, polityk publicznych i akredytacji na rynku medycznym.

W imieniu Zarządu Spółki nagrodę oraz gratulacje odebrała Koordynator filii Euro-Medica w Krakowie – Pani Anna Sadlińska-Pyko. Cieszymy się, że jakość pracy naszego zespołu po raz kolejny została doceniona.