Diagnozy psychologiczne

adres: ul. Lwowska 64, 35-301 Rzeszów

Wszechstronna diagnoza zdolności i kompetencji dzieci i młodzieży. Badanie zdolności poznawczych (inteligencji, funkcji wykonawczych) i kompetencji (umiejętności psychomotoryczne, kompetencje społeczno-emocjonalne, kompetencje szkolne i postawę wobec pracy).

Diagnoza funkcjonalna, która  pozwala na określenie aktualnego wieku rozwoju dziecka oraz tzw. sfery najbliższego rozwoju, która prezentuje możliwości nauki w najbliższym czasie.

Cennik:

Badanie intelektu dzieci i młodzieży – badanie podstawowe (300 zł./ badanie)

Badanie ogólnego rozwoju – IDS 2 badanie zdolności poznawczych (inteligencji, funkcji wykonawczych) i kompetencji (umiejętności psychomotorycznych, kompetencji społeczno-emocjonalnych, kompetencji szkolnych i postawy wobec pracy). (400 zł./badanie)

Diagnoza funkcjonalna profilem psychoedukacyjnym Pep-r – pozwala na określenie aktualnego wieku rozwoju dziecka oraz tzw. sfery najbliższego rozwoju, która prezentuje możliwości nauki w najbliższym czasie. (300 zł./ badanie)

Opinia psychologiczna opis z omówieniem wyników badań. (120 zł./opinia)