Trening umiejętności społecznych

adres: ul. Bartosza Głowackiego 4, 30-085 Kraków

Dla dzieci w wieku 4-6 lat

ZAJĘCIA GRUPOWE MAJĄCE NA CELU PODNIESIENIE KOMPETENCJI
EMOCJONALNO-SPOŁECZNYCH ORAZ WYUCZENIE ODPOWIEDNIEGO
RAGOWANIA TJ:

 • Umiejętności prowadzenia rozmów
 • Umiejętności samoregulacji
 • Umiejętności rozwiązywania
 • Konfliktów, wpółpracy
 • Umiejętności nazywania
 • Rozpoznawania emocji

DLA DZIECI WYKAZUJĄCYCH:

 • Trudność z radzeniem sobie z emocjami
 • Trudność z dostosowaniem do
 • Panujących norm i reguł
 • Trudność w nawiązywaniu
 • Pozytywnych relacji
 • Trudność we współdziałaniu
 • Trudności komunikacyjne

Dla dzieci w wieku 7-16 lat

ZAJĘCIA GRUPOWE MAJĄCE NA CELU PODNIESIENIE KOMPETENCJI
EMOCJONALNO-SPOŁECZNYCH ORAZ WYUCZENIE ODPOWIEDNIEGO
REAGOWANIA TJ:

 • Samoświadomość, poczucie własnej wartości
 • Umiejętność rozumienia intencji innych osób
 • Rozpoznawanie i nazywanie stanów emocjonalnych
 • Stosowanie odpowiednich technik regulacyjnych
 • Umiejętność współpracy, wypracowania kompromisów
 • Umiejętność rozwiązywania konfliktów
 • Umiejętność nawiązywania i utrzymywania relacji
 • Umiejętności komunikacyjnych i stawiania granic

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY WYKAZUJĄCEJ:

 • Trudność w kontrolowaniu emocji
 • Trudność w budowaniu satysfakcjonujących relacji
 • Trudność w dostosowywaniu do panujących norm
 • Trudność w asertywnym wyrażaniu własnego zdania
 • Trudność we funkcjonowaniu w grupie
 • Obniżoną samoocenę, pewność siebie
 • Nadpobudliwość, impulsywność
 • Z diagnozą ADHD, zaburzeń neurorozwojowych