Filia Rzeszów

Adres: ul. Lwowska 64, 35-301 Rzeszów

Rejestracja telefoniczna:

+48 519 059 242

Rejestracja online:

e-rejestracja.info.pl/rejestracja-euro-medica

Koordynator

Sabina Myjak

sabina.myjak@euro-medica.pl

Filia Rzeszów

Adres: ul. Lwowska 64,

35-301 Rzeszów

Rejestracja telefoniczna:

+48 519 059 242

Rejestracja online:

e-rejestracja.info.pl/rejestracja-euro-medica

Koordynator

Sabina Myjak

sabina.myjak@euro-medica.pl


EURO-MEDICA

Centrum Psychologii i Psychoterapii

Poradnia Psychologiczna Dla Dzieci i Młodzieży

Poradnia oferuje nieodpłatną pomoc psychologiczno-psychoterapeutyczną dla dzieci i młodzieży w ramach kontraktu z NFZ, bez skierowania.

Zakres usług:
 • porady psychologiczne
 • sesje psychoterapii indywidualnej
 • sesje psychoterapii rodzinnej
 • sesje wsparcia psychospołecznego
 • wizyty środowiskowe w domu, szkole lub innym miejscu tzw. środowisku, w którym przebywają dzieci i młodzież

Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci i Młodzieży

W ramach poradni można skorzystać z porada lekarza psychiatry oraz świadczeń psychologiczno-psychoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży w wieku do 18 roku życia w ramach kontraktu z NFZ, bez skierowania.

Zakres usług:

 • porady lekarskie diagnostyczne, terapeutyczne oraz kontrolne
 • porady psychologiczne oraz diagnostyczne
 • sesje psychoterapii indywidualnej
 • sesje psychoterapii rodzinnej
 • porady środowiskowe

Poradnia psychologiczna – usługi prywatne

Poradnia oferuje usługi prywatne dla dzieci i dorosłych.

Zakres usług oraz cennik:

 • porady psychologiczne: 130zł
 • porady psychologiczno diagnostyczne: 140zł
 • usługi terapeutyczne: 110zł
 • terapia TSR: 140zł
 • sesje psychoterapii indywidualnej: 120zł
 • warsztaty psychoedukacyjne: 250zł
 • psychoterapia par: 200zł
 • opinia psychologiczna i opis z omówieniem wyników badań: 120 zł
 • badanie intelektu dzieci i młodzieży – badanie podstawowe: 300zł
 • badanie ogólnego rozwoju – IDS 2: 400zł
 • diagnoza funkcjonalna profilem psychoedukacyjnym Pep-r: 300zł
 • trening umiejętności społecznych: 100zł
 • trening umiejętności społecznych – konsultacja z rodzicem: 130zł
 • trening umiejętności społecznych – pakiet 3 wizyt: 300zł
 • trening umiejętności społecznych – pakiet 4 wizyt: 400zł
 • zaświadczenia: 20zł