Informacja dotycząca sprawozdawania rozpoznań ICD10 oraz diagnozy psychologicznej

2021-10-01T08:11:33+00:00

Celem poprawnego rozliczenia świadczenia jest sprawozdanie rozpoznania wg. klasyfikacji ICD10. Dla pacjentów bez postawionego rozpoznania przez lekarza psychiatrę tzw. „F” stosujemy rozpoznanie Z03 wraz z diagnozą psychologiczną, która powinna być postawiona przez naszego psychologa w trakcie pierwszych trzech wizyt diagnostycznych. Pacjenci z postawioną „F” przez lekarza psychiatrę nie muszą przechodzić w naszym ośrodku diagnozy psychologicznej. [...]