Filia Zamość – ul. Lubelska 1

Adres: ul. Lubelska 1, 22-400 Zamość

Rejestracja telefoniczna:

+48 519 059 242

Rejestracja online:

e-rejestracja.info.pl/rejestracja-euro-medica

Koordynator

Alicja Wyczółkowska

alicja.wyczolkowska@euro-medica.pl

Filia Zamość –

ul. Lubelska 1

Adres: ul. Lubelska 1

Zamość 22-400

Rejestracja telefoniczna:

+48 519 059 242

Rejestracja online:

e-rejestracja.info.pl/rejestracja-euro-medica

Koordynator

Alicja Wyczółkowska

alicja.wyczolkowska@euro-medica.pl


EURO-MEDICA

Centrum Psychologii i Psychoterapii

Poradnia Psychologiczna Dla Dzieci i Młodzieży

Poradnia oferuje nieodpłatną pomoc psychologiczno-psychoterapeutyczną dla dzieci i młodzieży w ramach kontraktu z NFZ, bez skierowania.

Zakres usług:
 • porady psychologiczne
 • sesje psychoterapii indywidualnej
 • sesje psychoterapii rodzinnej
 • sesje wsparcia psychospołecznego
 • wizyty środowiskowe w domu, szkole lub innym miejscu tzw. środowisku, w którym przebywają dzieci i młodzież

Poradnia psychologiczna – usługi prywatne

Poradnia oferuje usługi prywatne dla dzieci i dorosłych.

Zakres usług oraz cennik:

 • porady psychologiczne: 140zł
 • zaświadczenie: 20zł

Filia Zamość – ul. Partyzantów 11

Adres: ul. Partyznatów 11, 22-400 Zamość

Rejestracja telefoniczna:

+48 519 059 242

Rejestracja online:

e-rejestracja.info.pl/rejestracja-euro-medica

Koordynator

Alicja Wyczółkowska

alicja.wyczolkowska@euro-medica.pl

Filia Zamość –

ul. Partyzantów 11

Adres: ul. Partyzantów 11

Zamość 22-400

Rejestracja telefoniczna:

+48 519 059 242

Rejestracja online:

e-rejestracja.info.pl/rejestracja-euro-medica

Koordynator

Alicja Wyczółkowska

alicja.wyczolkowska@euro-medica.pl


EURO-MEDICA

Centrum Zdrowia Psychicznego

Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci i Młodzieży

W ramach poradni można skorzystać z porada lekarza psychiatry oraz świadczeń psychologiczno-psychoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży w ramach kontraktu z NFZ, bez skierowania.

Zakres usług:

 • porady lekarskie diagnostyczne, terapeutyczne oraz kontrolne
 • porady psychologiczne oraz diagnostyczne
 • sesje psychoterapii indywidualnej
 • sesje psychoterapii rodzinnej
 • porady środowiskowe

Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny Dla Dzieci i Młodzieży

Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży udziela świadczeń z zakresu opieki dziennej psychiatrycznej, w tym diagnostyki, leczenia oraz rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi, a także działań edukacyjno-konsultacyjnych dla rodziców, opiekunów dziecka.

Leczenie obejmuje zindywidualizowany program terapeutyczny, w skład którego wchodzi:

 • badanie psychiatryczne,
 • diagnoza psychologiczna,
 • opieka lekarza psychiatry dzieci i młodzieży,
 • opieka pielęgniarska,
 • terapia indywidualna, rodziny oraz grupowa dostosowana do potrzeb pacjenta,
 • opieka terapeutyczna,
 • oddziaływania wychowawcze,
 • pomoc dietetyka i fizjoterapeuty,
 • leczenie farmakologiczne.